XO79 HƯỚNG DẪN
LẤY OTP

XO79

TRÒ CHƠI SLOT HAY NHẤT

CHOOSE
LANGUAGE:

TÓM TẮT

- Bước 1: Tải ứng dụng Telegram trên App Store hoặc Google Play và tạo tài khoản
- Bước 2: Ấn vào biểu tượng telegram ở bên phải màn hình để mở chat với bot
- Bước 3: Gõ /start để bắt đầu chat với bot
- Bước 4: Nhập số điện thoại của bạn vào trong phần đăng ký OTP (Lưu ý chọn đúng đầu số và nhập số điện thoại giống trong Telegram)
- Bước 5: Nhấn nút “Lấy OTP”, bạn sẽ nhận được mã OTP từ phía Telegram. Sau đó bạn hãy nhập mã OTP vào và nhấn nút “Xác nhận”

CÁCH 1

CÁCH 2 (Đơn giản hơn)

- Bước 1: Tải ứng dụng Telegram trên App Store hoặc Google Play và tạo tài khoản
- Bước 2: Mở ứng dụng telegram và tìm kiếm: @XO79ClubBot
- Bước 3: Nhập chat với bot theo cú pháp:
login [tên_tài_khoản] [mật_khẩu]
Ví dụ: login user1 123456
- Bước 4: Nhập OTP để nhận OTP

Ấn để tải Telegram
https://apps.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807

Ấn để tải Telegram  
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger

Tải ứng dụng Telegram trên App Store hoặc Google Play và tạo tài khoản 

BƯỚC 1

CÁCH 1: HƯỚNG DẪN HÌNH ẢNH

CHỌN BIỂU TƯỢNG TELEGRAM

Ấn vào biểu tượng telegram ở bên phải màn hình để mở chat với bot

BƯỚC 2

CHỌN SHARE ĐỂ CHIA SẺ SĐT

CHỌN START ĐỂ BẮT ĐẦU

Gõ /start hoặc ấn nút start để bắt đầu chat với bot

BƯỚC 3

- Quay trở lại game vào phần BẢO MẬT
- Nhập số điện thoại của bạn vào trong phần đăng ký OTP
(Lưu ý chọn đúng đầu số và nhập số điện thoại giống trong Telegram)

BƯỚC 4

- Nhấn nút “Nhận OTP”, bạn sẽ nhận được mã OTP từ phía Telegram.
- Sau đó bạn hãy nhập mã OTP vào và nhấn nút “Xác nhận”

BƯỚC 5

CÁCH 2: HƯỚNG DẪN HÌNH ẢNH

Ấn để tải Telegram
https://apps.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807

Ấn để tải Telegram  
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger

Tải ứng dụng Telegram trên App Store hoặc Google Play và tạo tài khoản 

BƯỚC 1

BƯỚC 2

Mở ứng dụng telegram và tìm kiếm: @XO79ClubBot

CHỌN START

Nhập chat với bot theo cú pháp:
login [tên_đăng_nhập] [mật_khẩu]
Ví dụ: login user1 123456

BƯỚC 3

Nhập OTP để lấy mã OTP

BƯỚC 4